Phần cứng đặt là nền móng cho bất kỳ cơ sở hạ tầng CNTT nào. TAKATECH sở hữu tất cả các công cụ cần thiết và chuyên môn để cung cấp tất cả các phần cứng cần thiết cho cả trung tâm dữ liệu và tất cả các nhu cầu cho người dùng. Với cách tiếp cận tích hợp của chúng tôi để xây dựng cơ sở CNTT, chúng tôi giúp khách hàng giảm chi phí đầu tư phần cứng. Chúng tôi thực hiện đầy đủ chu kỳ các công việc liên quan đến lựa chọn, phân phối, lắp đặt và tích hợp phần cứng từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. TAKATECH tự hào có vị thế cao nhất của trong quan hệ đối tác với các nhà sản xuất phần cứng hàng đầu thế giới.

Các giải pháp phần cứng để bắt kịp thời đại hiện nay có trên thị trường thì TAKATECH đều có thể cung cấp cho bạn các giải pháp thích hợp nhất.

GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG CỦA CHÚNG TÔI GIÚP BẠN THAM KHẢO

Giải pháp Bãi Đỗ Xe Thông Minh

Tìm Hiểu

Giải pháp Camera Chấm Công Tự Động

Tìm Hiểu