WebApp, MobiApp họp không giấy

WebApp, MobiApp họp không giấy

Giải pháp cho Tổ chức/Doanh nghiệp vừa và lớn: WebApp, MobiApp họp không giấy

Trong thời đại công nghệ số ngày nay, việc tối ưu hóa các quy trình nội bộ của tổ chức và doanh nghiệp trở thành một điểm đặc biệt quan trọng. Một trong những phương tiện hiệu quả nhất để đạt được điều này là thông qua việc sử dụng ứng dụng web (WebApp) và ứng dụng di động (MobiApp) dành riêng cho cuộc họp không giấy.

Cuộc họp không giấy: Làm thế nào để nâng cấp?

Vấn đề với cuộc họp truyền thống

Cuộc họp truyền thống thường đòi hỏi rất nhiều giấy tờ: từ tài liệu, biên bản, đến sổ lưu bút và bảng ghi chú. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường làm việc lộn xộn mà còn gây ra lãng phí tài nguyên và thời gian của mọi người.


Giải pháp công nghệ: WebApp và MobiApp họp không giấy

  1. Tính linh hoạt và tiện ích: Sử dụng ứng dụng web và di động không chỉ cho phép mọi người truy cập dễ dàng từ mọi thiết bị, mà còn cung cấp tính linh hoạt cao, cho phép họp từ xa và theo thời gian biến đổi.

  2. Quản lý tài liệu hiệu quả: Tài liệu và biên bản cuộc họp được tạo ra và lưu trữ một cách điện tử, giúp giảm thiểu việc sử dụng giấy và tăng cường tính tổ chức.