Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

1.  Trở thành một trong những nhà cung cấp các giải pháp và công nghệ phần mềm hàng đầu và tin cậy trong các lĩnh vực.

2.  Kết nối các khách hàng, đối tác lại với nhau trên cơ sở cùng hợp tác, đồng hành cùng phát triển.

3.  Mở rộng và gia tăng sự phục vụ trên các lĩnh vực, đáp ứng tối đa các nhu cầu dịch vụ của tổ chức - doanh nghiệp.

 

Sứ mệnh

- Cung cấp cho thị trường các sản phẩm phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin có chất lượng cao với chi phí hợp lý.


- Xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp, có trình độ cao.

 

- Phát triển và nâng cao giá trị của công ty và khách hàng, sẵn sàng đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp trên mọi giai đoạn phát triển.

 

- Thiết lập quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi với các doanh nghiệp cùng ngành.

 

- Sẵn sàng mở rộng thị trường tiềm năng trên các lĩnh vực có ưu thế, cung cấp nhiều sản phẩm hữu ích cho tổ chức - doanh nghiệp.

 

- Tham gia các chương trình phúc lợi xã hội, đóng góp giá trị doanh nghiệp vào giá trị xã hội.


Giá trị cốt lõi

 

1.Đổi mới: Các sản phẩm luôn được phát triển và tạo sự đột phá để hướng đến những tiện ích cho khách hàng


2. Thách thức: các yêu cầu của khách hàng dù khó khăn nhưng vẫn dám đối mặt và vượt qua


3. Chuẩn mực: Các giải pháp đều dựa trên những hệ thống tiêu chuẩn và quy phạm chung.


4.Giá trị: Các giải pháp và sản phẩm hướng đến việc tạo ra hiệu quả về mặt gia tăng lợi ích cho khách hàng.


5.Tôn trọng: Khách hàng, luật pháp, con người, xã hội đều được tôn trọng trong quá trình hoạt động.


Với mục tiêu "Vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty". Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ Chất lượng tốt nhất, liên tục cải tiến, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của TakaTech